Domain:

Ποιά ονόματα δεν εκχωρούνται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ (Απόφαση ΕΕΤΤ 351/76 - 20/05/2005)

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ -ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Άρθρο 7

Ανυπόστατες Αιτήσεις
Στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Αίτηση θεωρείται ανυπόστατη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα:
α) Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν είναι πλήρης.
β) Σε περίπτωση που το Μεταβλητό ή/και το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου αντιβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 της παρούσης.
γ) Κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της Aίτησης.
δ) Κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης έχει δεσμευθεί σύμφωνα με την έννοια του παρόντος Κανονισμού σε άλλο πρόσωπο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της Aίτησης.
ε) Το Μεταβλητό Πεδίο του Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης εκχώρησης αποτελεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της παρούσας Απόφασης.
στ) Το Mεταβλητό Πεδίο του συγκεκριμένου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr είναι όμοιο με το Mεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο επίπεδο συντίθεται από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες gov.

Άρθρο 8

Λόγοι Απόρριψης Aίτησης Eκχώρησης

H EETT απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, στις εξής, περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις, που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης:
α. Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας εκχωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφων με το Παράρτημα Λ της παρούσης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου.
ΛΙΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΛΙΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΛΙΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (ελληνική, λατινική μορφή)
.pdf | .doc | .txt

β. Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO.
γ. Αν το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι λέξεις www, email.
δ. Aν το συγκεκριμένο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η Eκχώρηση του οποίου αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
ε. Aν το συγκεκριμένο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνιστούν σημείο και επίσημα του Eλληνικού κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Bιομηχανική Iδιοκτησία, καθώς και σημεί μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.
στ. Αν καταθέσει το ίδιο πρόσωπο εκ νέου Αίτηση για Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο διαγράφτηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας στον ίδιο ή άλλο Καταχωρητή, χωρίς να υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί αυτή την νέα Αίτηση Εκχώρησης.
ζ. Αν από τα στοιχεία της αίτησης εκχώρησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν προκύπτει ότι ο Φορέας έχει την ιδιότητα, που αντιστοιχεί σε Φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του Κανονισμού, και το οποίο συνει το Μη Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου.
η. Εάν η αίτηση εκχώρησης έγινε με προφανή κακοπιστία.
θ. Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος έχει συμπληρώσει πλήρως την αίτηση εκχώρησης αλλά δεν έχει προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 12 στην ΕΕΤΤ στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ταυτότητά του.
Σκοπός των διατάξεων 8.1.α, β και γ είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη με το σκοπό που δικαιολογεί την Eκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση και ο περιορισμός των αποκλειστικών αυτών δικαιωμάτων στο απολύτως προσήκον μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση, την Eκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.
Η Νέα πύλη στο Internet